Informatie

Kwintes, ’s Heeren Loo, Triade, InteraktContour, Philadelphia Zorg en Carrefour hebben de handen ineengeslagen en hebben samen een locatie aan de Bouwerskamp 14 in Emmeloord opgezet. Het is een plek waar diverse activiteiten plaatsvinden en waar iedereen met of zonder hulpvraag terecht kan. Een plek waar mensen makkelijk geholpen kunnen worden omdat de organisaties hun kwaliteiten en expertises bundelen.

Gastvrijheid, gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid zijn hierin belangrijke woorden. Hier wordt op verschillende manieren vorm aan gegeven

Ontmoeting

Een gastvrije inloop waar iedereen terecht kan voor contact met andere mensen, een betaalbare gezonde lunch of avondmaaltijd, spelletjes, koffie/thee en computergebruik.
Kennis maken met anderen en gezelligheid zijn hierbij de belangrijkste punten.

Gelijkwaardigheid, ‘we doen het samen’

Of je nu betaalde medewerker bent, een bezoeker, een deelnemer met een ontwikkeltraject of een vrijwilliger; iedereen heeft een onmisbare en gelijkwaardige rol in het geheel. We gaan er van uit dat iedereen iets bij kan dragen vanuit talenten en unieke eigenschappen die eenieder bezit.

Leren en Ontwikkelen

Het is een plek waar mensen zich op verschillende gebieden en niveaus kunnen ontwikkelen met ondersteuning van deskundige begeleiding. Dat kan door het deelnemen aan activiteiten, trainingen en leerwerkplekken. Belangrijk hierin is het aansluiten bij de aanwezige ontwikkeldoelen.

Informatie

De locatie biedt de mogelijkheid aan alle burgers om informatie in te winnen over het zorgaanbod in de gemeente en ze ondersteund mensen daarin de juiste weg te vinden. Een van de vier VIA (Voorlichting-, Informatie- en Advies)-punten in de gemeente Noordoostpolder bevindt zich op deze locatie.

Samenwerking

Een belangrijke kracht van de locatie zit in de samenwerking van de verschillende zorgorganisaties en mensen. In plaats van dat iedere organisatie zijn eigen plek heeft en eigen activiteiten organiseert, willen we ons meer met elkaar verbinden.

In onze algemene voorziening is er plaats voor iedereen, voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en is er ruimte voor nieuwe ideeën.
De uitstraling van het pand is industrieel en we kiezen er bewust voor deze te behouden. We willen een sfeer creëren waar creativiteit en eigen initiatief aangemoedigd worden en waar mensen uitgenodigd worden eigen ideeën vorm te geven. Waar nodig worden mensen ondersteund deze ideeën ook daadwerkelijk vorm te geven.

Zin- en betekenisgeving

Wat maakt het leven voor jou zinvol? Wat is nodig om met een kwetsbaarheid toch een betekenisvol leven te leiden? Deze vragen staan centraal en middels herstel-ondersteunende zorg bieden we ruimte aan projecten en processen die deze beweging ondersteunen.

Scroll naar boven